ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. Bevezetés

 

A Urbán és Társa Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Urbán és Társa Kft., mint adatkezelő és adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • évi V. törvény – a Polgári törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

A Urbán és Társa Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.

 

Cégnév: Urbán és Társa Kft.

Székhely: Budapest 1158 Késmárk ut 9

Weblap: www.urbankft.hu

Telefon: +361-4160573

E-mail: urbanestarsakft@gmail.com

 

 

 1. Adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

A Urbán és Társa Kft. csak vásárlóinak személyes adatait kezeli a tevékenységének végzéséhez, megfelelő mértékben – a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja szerint – a szerződéseinek teljesítése, illetve előkészítésen érdekében. A kezelt adatok és azok felhasználási köre az alábbi:

 

2.1. A kezelt személyes adatok

– A törvény által előírt személyes adatok a számlázáshoz

– A szerződés teljesítéséhez szükséges elérési adatok

 

2.2. A személyes adatok felhasználása

– Rendelések nyilvántartása a garanciális és egyéb reklamációs ügyek kezelésére

– Szállítás esetén a szállítási cím és az elérhetőségek továbbítása a szállítást végző részére

 

2.3. E-mail és adatlap kitöltésével érkezett személyes adatok

A kezelt adatok a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésekhez, azok előkészítéséhez és lezárásához szükségesek. Amennyiben nem a szolgáltatások témakörében érkeznek megkeresések, a megküldött adatok azonnal törlésre kerülnek

A kezelt személyes adatok köre:

 • Elérhetőséghez és megszólításhoz szükséges adatok (név, e-mail cím, nem)
 • A szerződéses cégkapcsolatot meghatározó adatok (beosztás, munkakör és szakterület)

Az adatkezelés jogalapja: szerződés előkészítéséhez szükséges adatok

Az adatkezelés időtartama: A szükséges mértékű kommunikáció lezártát követően 6 hónap.

 

 

 

2.4. Számlázással és szerződéssel kapcsolatos személyes adatok

A Urbán és Társa Kft. tevékenységét általában jogi személyek részére biztosítja, így az ezzel kapcsolatos pénzügyi és jogi bizonylatok nem tartalmaznak személyes adatot. Amennyiben mégis személyes adatok kezelésére kerül sor, az iratmegőrzés a törvényben meghatározott 8 évig történik.

 

 

 

 1. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeres- hetik az adatkezelőt. A Urbán és Társa Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

 1. Adatfeldolgozás:

Urbán és Társa Kft. tevékenysége végzéséhez alvállalkozókat vesz igénybe. Az alvállalkozók a szerződéskötéshez és szolgáltatások nyújtásához szükséges kapcsolattartás és technikai támogatás érdekében a felhasználók adataihoz hozzáférhetnek.

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között írásbeli szerződés szabályozza az adatfeldolgozó által használható adatok körét és célját, és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.
Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

 

Az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező Adatfeldolgozók aktuális adatait kérésére közöljük. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

 

 1. Szerver naplózás

A www.urbankft.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Urbán és Társa Kft-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

 

 1. Cookie (süti) kezelés

 

A sütik (cookie) olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.

A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.

 

A www.urbankft.hu portál által tárolt sütik

Süti megnevezése Süti név a böngészőben Leírás Élettartam
Böngésző támogatás _cfduid, has_js A szükséges sütik segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez. A weboldal nem működhet megfelelően ezen sütik nélkül

 

session  lejárat
       
       
Analytics __ga, __gat, __gid, A fenti sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a portált. Minden információ (böngésző használat, új látogatók száma, stb.) névtelenül kerül összegyűjtésre és elküldésre a google analytics szerverre azzal a céllal, hogy javítani tudjunk a weboldal által nyújtott szolgáltatásokon.

 

Google Analytics süti használat a web oldalakon

 

       
Kapcsolati impresion.php/# facebook.com kedvelői oldal elérése session lejárat
       

 

 

 

Sütik blokkolása, törlése

Amennyiben a jelen honlap által használt Sütiket blokkolni vagy törölni kívánja, úgy kérjük, használja a böngészője által kínált beállításokat. A böngésző-beállítások megfelelő kezeléséről a Böngésző-beállítások módosítása pontban talál bővebb információt.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben a jelen honlap által használt Sütik blokkolásra vagy törlésre kerülnek, a fenti portálok által rögzített sütik összesítő táblázatában szereplő kényelmi funkciók nem lesznek elérhetőek mindaddig, amíg a Sütik használta ismételten nem kerül engedélyezésre.

 

Böngésző-beállítások módosítása

A legtöbb böngésző lehetőséget ad a Sütik használatának szabályozására:

Sütik használatának szabályozása Firefox böngésző alatt

Sütik használatának szabályozása Chrome böngésző alatt

Sütik használatának szabályozása Internet Explorer böngésző alatt

További információ a Sütikről általában, illetve a Sütik használatáról és azok törléséről, blokkolásáról

További információ a Google Analytics által használt Sütikről és azok törléséről, blokkolásáról

Adatvédelmi szabályzat és a Süti szabályzat kapcsolata

A jelen Süti szabályzat a jelen honlap Adatvédelmi szabályzatának elválaszthatatlan részét képezi.

 

 

 

 1. Adatbiztonság

 

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk, és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

 

A www.urbankft.hu weboldal személyes adatokat közvetlenül nem kezel, így nincs szükség különleges biztonsági intézkedésekre. A rendelés nyilvántartás és az ezzel kapcsolatos ügyintézés személyi számítógépeken és papír alapon történik a megfelelő általános irodai védelmi rendszerekkel.

 

A Urbán és Társa Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemel- tető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.  Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.  A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer- megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

 

 

 

 1. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

8.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a bevezetőben megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

−            milyen személyes adatait,

−            milyen jogalapon,

−            milyen adatkezelési cél miatt,

−            milyen forrásból,

−            mennyi ideig kezeljük, valamint, hogy

−            kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést, vagy

−            kinek továbbítottuk a személyes adatait.

 

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

 

8.2. A helyesbítéshez való jog

Ön a bevezetőben megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát (például, bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy egyéb tárolt adatait). Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

 

8.3. A törléshez való jog

Szintén a bevezetőben említett elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a tárolt adatainak törlését, azonban figyelembe kell vennie az alábbiakat:

Adatainak használatát az Önt foglalkoztató szervezettel kötött szerződéses kapcsolat szabályozza

Amennyiben Ön az adatai törlését kéri, úgy arról az érintett szerződés aláíróit tájékoztatjuk az adattörlés tényéről.

Törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály a cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni.

Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

 

8.4. A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét cégünk ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig a cégünk tovább tárolja az Ön kérelmét – amely személyes adatnak minősül – ezt követően törli az adatokat. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

 

 

8.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát cégünk közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a cégünk a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.

 

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult Ön bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.

 

A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel.  Ön a  NAIH-val a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen tudja a Hatóságot elérni, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti.  Az érintett jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

instainstagram.com/urbankft

További újdonságainkért kövesse Instagram oldalunkat!